We make a living by what we get, but a life by what we give.

JOIN NOW

JCI Tsuen Wan <荃說> 2021 issue 2

🎥JCI Tsuen Wan《荃說》2021年第二期刊📹   大家好, 2021年第二期等咗好耐嘅《荃說》已經出版咗喇。今期出版團隊搞搞新意思,訪問其他唔同行業既成功人士。 團隊有幸邀請香港著名歌手鍾舒漫SHERMAN CHUNG 講述唱歌以外既發展, 如何在疫情下突破而出。仲有第一個駕駛自己整既飛機環遊世界既香港機師鄭楚衡HANK CHENG,分享點樣實現自己既夢想。除封面專訪外,我們再次繼續刊載了本會兩個旗艦項目《傑出家族企業選舉》同《遊戲權利您有SAY》嘅活動內容以及2021的青年領導能力訓練活動既內容。歡迎各位細閱。   第二期精彩內容: 💡【獨家專訪SHERMAN CHUNG 及 HANK CHENG】 💡【傑出家族企業選舉2021得獎者】 💡 【遊戲權利您有SAY精華片段】 💡

JCI Tsuen Wan <荃說> 2021 issue 22021-10-06T15:42:58+08:00

JCI Booklet – Jan 2021

JCI Booklet - Jan 2021 Click here to view booklet of JCI Tsuen Wan 2021

JCI Booklet – Jan 20212021-02-02T23:17:40+08:00
Go to Top